ABN AMRO en Nutreco – beiden klant van DartGroup – hebben de FD Henri Sijthoff-prijs gewonnen in de categorie Niet-beursgenoteerd en Mid- en Smallcap. Randstad won in de categorie AEX-hoofdfondsen. De FD Henri Sijthoff-prijs, die dit jaar voor de 60e keer werd uitgereikt, is de de prijs voor de beste financiële verslaggeving.
DartGroup is er trots op meegewerkt te hebben aan de totstandkoming van de jaarverslagen van Nutreco en ABN AMRO. De jury schrijft het volgende:

Binnen de categorie Mid- en Smallcap ging de prijs naar Nutreco. De vis- en veevoederproducent behoort tot de voorlopers op het gebied van ‘integrated reporting’, waarmee het zich tevens in de ‘best practices’ onderscheidt. De financiële website is de beste van de Midkap- en smallcapbedrijven. Er wordt helder ingegaan op de strategie en marktontwikkelingen en uitgebreid op duurzaamheid. Er is een overzicht van innovaties en er is een paragraaf met de overwegingen van een grote overname. De resultaten over 2012 zijn afgezet tegen de doelstellingen en dat is zelfs uitgesplitst per bedrijfsonderdeel. De raad van commissarissen gaat in op de voorstellen van de accountant die in de management letter zijn opgenomen. Verder melden de commissarissen dat er afgelopen jaar een zelfevaluatie heeft plaatsgevonden. De toelichting over de financiële structuur kan beter. De bedrijfseconomische paragraaf is prima, maar kan beter. Het is niet helemaal duidelijk hoe het bedrijf intern wordt aangestuurd.

ABN AMRO is winnaar in de categorie Niet-beursgenoteerd. De jury merkte op ‘dat de financiële verslaggeving een achtergrond van oud-beursfonds verraadt’. Op een heldere manier is aangegeven hoe de organisatie van het bedrijf is opgebouwd, de resultaten zijn goed uiteengezet. Het kerncijfersoverzicht is overzichtelijk. De relatie met Vestia is duidelijk aangegeven en is een aparte paragraaf opgenomen die inzicht biedt in de voortgang van de integratie tussen ABN AMRO en Fortis Bank Nederland. Uitgebreide aandacht is besteed aan belangrijke elementen als het risicoprofiel, kapitaal- en liquiditeitsmanagement en de securitisatie van activa. Inzicht wordt geboden in de Basel 2-accounting. Er is een swot-analyse gegeven, hoewel deze niet duidelijk aangeeft welke strategische richting ABN AMRO op wil. De visie op de toekomst blijkt ook niet eenduidig uit de strategiebespreking. Jammer is dat ABN AMRO niet ingaat op de financiering van het Nederlandse bedrijfsleven.

DartGroup feliciteert ABN AMRO en Nutreco van harte met deze erkenning en ziet ernaar uit om bij te dragen aan de verdere optimalisatie van de corporate reporting van beide bedrijven.